# 2-_خط_خطی_های_ذهنم

پیشکش! ـــــــــــــــــــ بسته ویژه محرم ـــــــــــــــــــــــ

%%%%%%%%%%%%%% یا لثارات الحسین ای خون خواه حسین! بیا که داغ دل ما هنوز بیداد میکند ... بیا و برای مظلومیت جدت قیام کن ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 12 بازدید